V prípade neobdržania vstupeniek na vami zadaný email, sa v deň koncertu preukážte menom alebo emailom zadaným pri kúpe.

V prípade neobdržania vstupeniek na vami zadaný email, sa v deň koncertu preukážte menom alebo emailom zadaným pri kúpe.